Zawory ciśnieniowe

Podstawowym zadaniem zaworów ciśnieniowych jest regulacja ciśnienia w systemie hydraulicznym. Naszą główną domeną są zawory ciśnieniowe Vickers, wśród których można wyróżnić kilka typów:

Wszystkie te zawory w wielkościach NG6 i NG10 występują także w wersji modułowej. W programie firmy Vickers znane są pod nazwą System Modułowy Stak Valves.

UWAGA! Dla uzyskania maksymalnej żywotności układu hydraulicznego i stosowanej cieczy, firma Vickers zaleca filtrację oleju do wartości nominalnej zanieczyszczeń podanej w swej broszurze dotyczącej danego typoszeregu. Należy również przestrzegać wytycznych producenta dotyczących temperatury medium.

Zawory ciśnieniowe