Zawory zwrotne

Zawory zwrotne stosowane są w układach hydraulicznych w celu umożliwienia swobodnego przepływu cieczy wyłącznie w jednym kierunku. Wyjątkiem są zawory dławiąco-zwrotne, które umożliwiają także powrotny przepływ.

Firma Vickers produkuje zawory zwrotne przeznaczone do montażu rurowego i płytowego. Można je również podzielić na proste i kątowe.

Zawory zwrotne do montażu rurowego

Zawory zwrotne do montażu rurowego stosowane są jako zawory bezpieczeństwa (bypass) chroniące przed nadmiernym przepływem. Maksymalne ich ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

Zawory zwrotne kątowe

Zawory zwrotne kątowe wykorzystywane są w instalacjach o wyższym przepływie, ale mniejszych spadkach ciśnienia. W tej grupie wyróżniamy następujące typy:

 • C2-800 wielkość nominalna 1/4" przepływ 12 l/min
 • C2-805 wielkość nominalna 3/8" przepływ 22 l/min
 • C2-815 wielkość nominalna 3/4" przepływ 61 l/min
 • C2-820 wielkość nominalna 1" przepływ 106 l/min
 • C2-825 wielkość nominalna 1-1/4" przepływ 170 l/min
 • C2-830 wielkość nominalna 1-1/2" przepływ 246 l/min
 • C2-835 wielkość nominalna 2" przepływ 380 l/min

Zawory zwrotne proste reprezentuje typoszereg DT8P…:

 • DT8P1-02 wielkość nominalna 1/4" przepływ 12 l/min
 • DT8P1-03 wielkość nominalna 3/8" przepływ 30 l/min
 • DT8P1-06 wielkość nominalna 3/4" przepływ 76 l/min
 • DT8P1-10 wielkość nominalna 1-1/4" przepływ 190 l/min

 

Zawory zwrotne do montażu płytowego

Te zawory montowane są na płycie lub bloku. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

W tej grupie Vickers produkuje zawory kątowe, przeznaczone do instalacji o wyższym przepływie. Wyróżniamy następujące typy:

 • C5G-805 wielkość nominalna 3/8" przepływ 38 l/min
 • C5G-815 wielkość nominalna 3/4" przepływ 76 l/min
 • C5G-825 wielkość nominalna 1-1/4" przepływ 379 l/min

 

Zawory zwrotne odciążone

Osobną grupę stanowią hydrauliczne zawory zwrotne odciążane, w których możliwy jest przepływ powrotny (odciążenie). W wielkości 06 i 10 wyposażone są w pilot. Produkowane są w czterech zakresach ciśnień. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

Do montażu rurowego przeznaczone są następujące typoszeregi:

 • 4CT-03… wielkość nominalna 03 (NG10) przepływ 45 l/min
 • 4CT-06… wielkość nominalna 06 (NG25) przepływ 114 l/min
 • 4CT-10… wielkość nominalna 10 (NG32) przepływ 284 l/min

Do montażu blokowego przeznaczone są następujące typoszeregi:

 • 4CG-03… wielkość nominalna 03 (NG10) przepływ 45 l/min
 • 4CG-06… wielkość nominalna 06 (NG25) przepływ 110 l/min
 • 4CG-10… wielkość nominalna 10 (NG32) przepływ 280 l/min


Dla instalacji o wyższym ciśnieniu przewidziano specjalne zawory zwrotne grupy PCG…, które występują w dwóch wielkościach: 06 i 08. Wszystkie one dostępne są ze zintegrowanym przejściem do dekompresji, mogą też mieć wewnętrzne lub zewnętrzne odprowadzenie przecieku. Maksymalne ciśnienie robocze to 350 bar.

Zawory ze zdalnym sterowaniem (wymagają osobnego pilota) reprezentują typoszeregi:

 • PCGV-6… wielkość nominalna 06 przepływ 150 l/min
 • PCGV-8… wielkość nominalna 08 przepływ 300 l/min

Do zaworów ze sterowaniem bezpośrednim (wyposażone w zintegrowany pilot) należą typoszeregi:

 • PCG5V-6… wielkość nominalna 06  przepływ 150 l/min
 • PCG5V-8… wielkość nominalna 08  przepływ 300 l/min

 


Oferujemy również zawory zwrotne innych producentów, na przykład:

 • Zawór SL-30-A (Rexroth) montaż płytowy
 • Zawór MK10 G1.4 (Rexroth) montaż rurowy
 • Zawór MG6 G1.2 (Rexroth) montaż rurowy
 • Zawór FF1-SHPO 06H01 (Racine) montaż rurowy
 • Zawór A40-32-0,1 TGL10969 (Orsta)
 • Zawór SWD 8215 E40 (Parker) zawór patronowy (cartridge)
 • Zawór RW 25-10/12 (Parker) montaż rurowy

 

Zawory zwrotne