Zawory proporcjonalne

W większości systemów hydraulicznych sterowanie podstawowymi funkcjami (start, zmiana kierunku i zatrzymanie ruchu odbiornika, tj. silnika lub siłownika) odbywa się za pomocą zaworów elektromagnetycznych. Cewki tych zaworów, zasilane prądem o różnym napięciu, dają tylko dwa położenia: otwarte i zamknięte (zero-jedynkowe, czarno-białe).

Dla wielu zastosowań, przede wszystkim uruchamiania i hamowania dużych mas, sterowanie czarno-białe jest niewystarczające. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono elektromagnes specjalny, którego zwora zajmuje położenie pośrednie, stosownie do sygnału elektronicznego – położenie proporcjonalne. Zależność między prądem cewki a siłą oddziaływania zwory na suwak jest (w części cyklu) liniowa.

Wyróżniamy następujące grupy:

 • zawory proporcjonalne sterowania ciśnienia;
 • zawory proporcjonalne regulacji strumienia;
 • zawory proporcjonalne kombinowane, łączące funkcje sterowania kierunkiem i przepływem.

Jeśli wymagana jest większa dokładność pracy zaworu, stosowane są dodatkowe czujniki położenia, informujące zwrotnie o rzeczywistym położeniu suwaka.

Sygnał sterujący, wysyłany na cewkę elektromagnesu proporcjonalnego, podawany jest ze wzmacniacza (elektronicznej karty sterującej), z reguły pomieszczonej w szafie sterowniczej. Istnieją również wersje zaworów z tzw. zintegrowaną elektroniką, czyli wzmacniaczem zabudowanym bezpośrednio na zaworze proporcjonalnym.

Istnieje wiele możliwości sterowania sygnałem elektronicznym; jednym z nich jest tzw. funkcja rampy.


UWAGA!

Aby zapewnić poprawną pracę zaworów proporcjonalnych, wymagane jest stałe utrzymywanie czystości oleju hydraulicznego.


Program produkcyjny firmy Vickers obejmuje następujące typoszeregi zaworów proporcjonalnych:


Typoszereg KCG… i KACG…

Są to zawory proporcjonalne regulacji ciśnienia, występujące w wersji ze zintegrowaną elektroniką (KACG…) lub bez (KCG…). Mogą być stosowane osobno (jako zawór pojedynczy w układach o niskim przepływie) lub jako zawór-pilot w systemach o wyższym przepływie.

Maksymalne ciśnienie pracy to 350 bar, maksymalny przepływ wynosi 5 l/min (KCG…) lub 400 l/min (KACG…).

Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór proporcjonalny Vickers KCG3 100D Z MUH1 11

 • regulacja proporcjonalna ciśnienia, zawór reaguje na sygnał napięciowy;
 • zakres regulacji 3-100 bar;
 • H – dane elektromagnesu 1,6A x 7,3Ωhm;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA-PAM-513-A14.


Zawór proporcjonalny Vickers KCG3 250D Z MUH1 11

 • regulacja proporcjonalna ciśnienia, zawór reaguje na sygnał napięciowy;
 • zakres regulacji 5-250 bar;
 • H – dane elektromagnesu 1,6A x 7,3Ωhm;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA-PAM-513-A14.


Zawór proporcjonalny Vickers KACG3 40D ZM P2 D7 1 10

 • regulacja proporcjonalna ciśnienia sygnałem 0 do +10V lub 0 do -10V;
 • zakres regulacji 2-40 bar;
 • wersja ze integrowaną elektroniką, dodatkowy wzmacniacz niepotrzebny.

Typoszereg KTG…

Są to zawory proporcjonalne regulacji przepływu, przy czym dławienie przepływu następuje proporcjonalnie do nadchodzących sygnałów. Zawory te są wyposażone w funkcję kompensacji (load compensation) , dzięki czemu kolejne skoki ciśnienia mają coraz mniejszy wpływ na przepływ. Wymagają zastosowania osobnego wzmacniacza. Występują w dwóch wielkościach:

 • 03 - maksymalne ciśnienie pracy 350 bar, przepływ w zakresie 3-20 l/min
 • 05 - maksymalne ciśnienie pracy 315 bar, przepływ w zakresie 30-50 l/min
 
Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór proporcjonalny Vickers KTG4V 3S 2B 19N MFWH560

 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte, centrowany sprężyną;
 • przepływ 19 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 B301.

 

Zawór proporcjonalny Vickers KTG4V 3S 33B 15A MUH560 FN646

 • w położeniu środkowym pompa odcięta, pozostałe kanały połączone, zawór centrowany sprężyną;
 • przepływ 15 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 C301.

 
Zawór proporcjonalny Vickers KTG4V 3 33B 03F HMUH760

 • w położeniu środkowym pompa odcięta, pozostałe kanały połączone z dławieniem, zawór centrowany sprężyną;
 • przepływ 3 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 A32.

 

Typoszereg KFTG…

Są to zawory proporcjonalne regulacji przepływu, wyposażone w sygnalizację położenia tłoczka. Dławienie przepływu następuje proporcjonalnie do nadchodzących sygnałów. Zawory te nie są wyposażone w funkcję kompensacji, ale można ją osiągnąć elektronicznie lub z dodatkowego zasilania hydraulicznego. Wymagają zastosowania osobnego wzmacniacza. Występują w dwóch wielkościach:

 • 03 - maksymalne ciśnienie pracy 350 bar, przepływ w zakresie 7-20 l/min
 • 05 - maksymalne ciśnienie pracy 315 bar, przepływ w zakresie 50-70 l/min

 

Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór proporcjonalny Vickers KFTG4V 3 2B 07N ZMU1 H720

 • sygnalizacja położenia tłoczka;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte, zawór centrowany sprężyną;
 • przepływ 7 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 535 A32.

 

Zawór proporcjonalny Vickers KFTG4V 5 2B 50N ZMU1 H720

 • sygnalizacja położenia tłoczka;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte, zawór centrowany sprężyną;
 • przepływ 50 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 533 A32.

 


Rozdzielacze proporcjonalne

 

Typoszeregi KDG4V… i KDG5V…

Są to rozdzielacze proporcjonalne, przy czym dławienie przepływu następuje proporcjonalnie do nadchodzących sygnałów. Zawory te są wyposażone w funkcję kompensacji (load compensation), dzięki czemu kolejne skoki ciśnienia mają coraz mniejszy wpływ na przepływ. Dodatkową kompensację można osiągnąć elektronicznie lub z pobocznego zasilania hydraulicznego. Wymagają zastosowania osobnego wzmacniacza. Występują w dwóch wielkościach:

 • 03 - maksymalne ciśnienie pracy 350 bar, przepływ w zakresie 3-28 l/min
 • 05 - maksymalne ciśnienie pracy 315 bar, przepływ w zakresie 30-65 l/min

 

Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KDG4V 3S 2C 15S M FWH560

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG6, z dwoma elektromagnesami;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ do 15 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC, wtyczka DIN43650;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 A32.

 
Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KDG4V 3S 2C 19N N FPA5W H560

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG6, z dwoma elektromagnesami;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte, zasilanie i odpływ z dławieniem;
 • przepływ do 19 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC, wtyczka 5-pinowa;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 A32.

 
Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KDG4V 5 2C 50N Z MU H730

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG10, z dwoma elektromagnesami;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ do 50 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 525 A32.

 
Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KDG5V 5 33C 80N THMU H110

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG10 z pilotem, z dwoma elektromagnesami;
 • w położeniu środkowym pompa odcięta, pozostałe kanały połączone z dławieniem;
 • przepływ do 80 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 523 A32.

 
Typoszereg KFDG4V… i KFDG5V…

Są to rozdzielacze proporcjonalne wyposażone w sygnalizację położenia tłoczka.

W tym typoszeregu wyróżniamy następujące grupy:

 • KFDG4V3… wielkość 03 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 28 l/min
 • KFDG4V5… wielkość 05 - maksymalne ciśnienie 310 bar, maksymalny przepływ 70 l/min
 • KFDG5V5… wielkość 05 - maksymalne ciśnienie 310 bar, maksymalny przepływ 100 l/min
 • KFDG5V7… wielkość 07 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 200 l/min
 • KFDG5V8… wielkość 08 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 300 l/min

Z tego typoszeregu posiadamy na magazynie m. in.:

Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KFDG5V7 2C 200N XV MU1H112

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG16, z dwoma elektromagnesami, z sygnalizacją położenia tłoczka głównego zaworu;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ do 200 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • zawór bez zintegrowanej elektroniki, wymaga zastosowania wzmacniacza, dedykowany model: EEA PAM 561 A32.

 
Typoszereg KADG…

Są to rozdzielacze proporcjonalne ze zintegrowaną elektroniką (nie wymagają osobnego wzmacniacza). Nie posiadają czujnika położenia tłoczka.

W tym typoszeregu wyróżniamy następujące grupy:

 • KADG4V3… wielkość 03 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 20 l/min
 • KADG4V5… wielkość 05 - maksymalne ciśnienie 310 bar, maksymalny przepływ 50 l/min
 • KADG5V5… wielkość 05 - maksymalne ciśnienie 310 bar, maksymalny przepływ 340 l/min
 • KADG5V7… wielkość 07 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 450 l/min
 • KADG5V8… wielkość 08 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 720 l/min

 

Z tego typoszeregu posiadamy na magazynie m. in.:

Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KADG4V3 2C 13N MF PD7H761

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG6, z dwoma elektromagnesami, ze zintegrowaną elektroniką;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ do 13 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • podłączenie: wtyczka 7-pinowa.

 

Typoszereg KAHDG… i KBHDG…

Są to rozdzielacze proporcjonalne ze zintegrowaną elektroniką (nie wymagają osobnego wzmacniacza). Wyposażone są w czujnik położenia tłoczka zaworu bazowego.

W tym typoszeregu wyróżniamy następujące grupy:

 • KA(B)HDG5V5… wielkość 05 - maks. ciśnienie 310 bar, maks. przepływ 100 l/min
 • KA(B)HDG5V7… wielkość 07 - maks. ciśnienie 350 bar, maks. przepływ 200 l/min
 • KA(B)HDG5V8… wielkość 08 - maks. ciśnienie 350 bar, maks. przepływ 300 l/min
 
Z tego typoszeregu posiadamy na magazynie m. in.:

Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KBHDG5V7 5C 200N X PE7H41

 • rozdzielacz trzypołożeniowy NG16, z dwoma elektromagnesami, ze zintegrowaną elektroniką;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały połączone, z dławieniem;
 • przepływ do 200 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • podłączenie: wtyczka 7-pinowa.

 

Typoszeregi KBSDG…

Są to rozdzielacze proporcjonalne ze zintegrowaną elektroniką (nie wymagają osobnego wzmacniacza). Dzięki wysokiej dokładności odpowiedzi mogą być wykorzystywane w zastosowaniach poprzednio zarezerwowanych wyłącznie dla serwozaworów. Dokładność tę osiąga się dzięki zainstalowanym czujnikom LVDT (transformatorowym czujnikom przemieszczeń liniowych).

W tym typoszeregu wyróżniamy następujące grupy:

 • KBSDG4V3… wielkość 03 - maksymalne ciśnienie 350 bar, maksymalny przepływ 80 l/min
 • KBSDG4V5… wielkość 05 - maksymalne ciśnienie 310 bar, maksymalny przepływ 80 l/min

 

Z tego typoszeregu posiadamy na magazynie m. in.:

Rozdzielacz proporcjonalny Vickers KBSDG4V5 92L 80 PE7H710

 • rozdzielacz NG10, ze zintegrowaną elektroniką, z czujnikiem LVDT;
 • w położeniu środkowym wszystkie kanały połączone, z dławieniem;
 • przepływ do 80 l/min;
 • napięcie cewki 24VDC;
 • podłączenie: wtyczka 7-pinowa.

 

Oprócz zaworów proporcjonalnych Vickers posiadamy na magazynie także produkty innych wytwórców, na przykład:

 • Rozdzielacz proporcjonalny Parker EHD61 YJ 111C 111LY
 • Rozdzielacz proporcjonalny Rexroth LVP30 S04S5 LSD/VBH RPO AS5
 • Rozdzielacz proporcjonalny Atos DKZOR TE 171S540.
Zawory proporcjonalne