Zawory modułowe

System zaworów modułowych powstał i jest nieustannie rozwijany w celu uzyskania zwartej zabudowy układu hydraulicznego. W programie firmy Vickers nosi nazwę SystemStak, która pochodzi od słowa stack (ang.), czyli sterta lub stos. SystemStak pozwala zabudować bezpośrednio pod rozdzielaczem hydraulicznym – ułożone w stosie – inne komponenty: zawory ciśnieniowe, dławiące i zwrotne, a także regulatory przepływu. Zaletą takiej zabudowy jest zmniejszenie liczby połączeń rurowych i elastycznych, co minimalizuje niebezpieczeństwo nieszczelności i powstawania wycieków, a także obniża koszt instalacji.

Poszczególne elementy modułu można dowolnie ze sobą konfigurować, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie „stosu” do wymagań użytkownika. Zawory należące do SystemStak mogą spełniać następujące funkcje: odciążenie, równoważenie, sekwencja, redukcja, zawór zwrotny, zawór zwrotny sterowany i ogranicznik przepływu.

Zwykle dostarczane są w wielkościach 03 (NG6) i 05 (NG10), rzadziej 06 (NG16). Należą do następujących grup:

 
Typoszereg DGMC…

Funkcją tych zaworów jest odciążenie. Są to nastawne jednostki dwustopniowe, które ograniczają ciśnienie w linii za pomocą łączonych elementów wewnętrznych. Dostarczane są w czterech zakresach nastawy ciśnienia w funkcji pierwotnej. Nastawa następuje za pomocą pokrętła, śruby mikrometrycznej z blokadą bądź śruby kontrującej.

Występują w wielkościach 03 i 05. Maksymalne ciśnienie robocze to 310bar, maksymalny przepływ 60 l/min (wielkość 03) i 120 l/min (wielkość 05).

 
Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór Vickers DGMC 3 PT CW B40

 • zawór przelewowy Stak NG6, odciążenie z pompy na zbiornik;
 • zakres nastawy ciśnienia 210 bar (opcja C);
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby;
 • wyjście dla manometru;
 • odpowiednikami tego zaworu w programach innych producentów są dostępne na naszym magazynie: FE1 SB AE M01 S50 9810 161 177 (Bosch); 0811 104 110 (Bosch); HM 011 100 (Atos).

 
Zawór Vickers DGMC2 3 AT BW BT BW B40

 • podwójny zawór przelewowy Stak NG6, z A do T i z B do T;
 • zakres nastawy ciśnienia 100 bar (opcja B) dla obu kanałów;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby;
 • wyjście dla manometru.


Zawór Vickers DGMC 5 PT FW 30

 • zawór przelewowy Stak NG10, odciążenie z pompy na zbiornik;
 • zakres nastawy ciśnienia 4-200 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby;
 • wyjście dla manometru.

 
Zawór Vickers DGMC2 5 AT GW BT GW 30

 • podwójny zawór przelewowy Stak NG10, wyjście z kanału A na zbiornik i z kanału B na zbiornik;
 • zakres nastawy ciśnienia na obu kanałach 8-306 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby;
 • wyjście dla manometru.

 

Typoszeregi DGMR… i DGMX…

Zawory te służą do sterowania ciśnieniem, a podzielić je można na:

 • Grupa DGMR… to zawory podporowe, które pełnią funkcję równoważenia
 • Grupa DGMR1… to zawory sekwencyjne
 • Grupa DGMX1… to zawory redukcyjne (redukowanie ciśnienia od dołu)
 • Grupa DGMX2… to zawory redukcyjne (redukowanie ciśnienia od góry)
 • Grupa DGMX3… to zawory redukcyjne (redukowanie ciśnienia od góry – niskie przecieki).

Zawory te dostarczane są w czterech (DGMR…) lub sześciu (DGMX…) zakresach nastaw. Nastawa następuje za pomocą pokrętła, śruby mikrometrycznej z blokadą bądź śruby kontrującej.

Występują w wielkościach 03 i 05. Maksymalne ciśnienie robocze to 310bar, maksymalny przepływ 60 l/min (wielkość 03) i 120 l/min (wielkość 05).

 
Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór Vickers DGMR 3 TA CH B40

 • zawór podporowy Stak NG6, wzrost ciśnienia w kanale A otwiera przepływ do zbiornika;
 • zakres nastawy ciśnienia otwarcia 10-140 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą pokrętła ręcznego;
 • wyjście dla manometru;
 • odpowiednikami tego zaworu w programach innych producentów są dostępne na naszym magazynie: PRM2 PP 17KN42 (Parker), PRM2 AA 25KN (Parker), OG G01 P1 21 (Nachi).

 
Zawór Vickers DGMX1 PP F K B40

 • zawór redukcyjny Stak NG6, normalnie otwarty, po przekroczeniu nastawionego ciśnienia sprężyna zamyka przepływ;
 • zakres nastawy ciśnienia 20-250 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby blokowanej kluczykiem;
 • odpowiednikiem tego zaworu w programach innych producentów jest dostępny na naszym magazynie: ZDR6 DP2 43/75YM (Rexroth).

 
Zawór Vickers DGMX2 5 PB B H B30

 • zawór redukcyjny Stak NG10, redukcja ciśnienia na kanale pompowym, sterowanie odbywa się z kanału cylindra B;
 • zakres nastawy ciśnienia 8-105 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą pokrętła ręcznego.

 
Zawór Vickers DGMX2 5 PP F W B30

 • zawór redukcyjny Stak NG10, redukcja ciśnienia na kanale pompowym, sterowanie odbywa się z kanału pompy;
 • zakres nastawy ciśnienia 8,5-205 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby.

 

Zawór Vickers DGMR1 5 PP BW B30

 • zawór sekwencyjny Stak NG10, zamknięty dla przepływu; kanał otwiera się, gdy ciśnienie osiągnie nastawioną wartość;
 • zakres nastawy ciśnienia otwarcia 5-100 bar;
 • nastawa ciśnienia za pomocą śruby;
 • wyjście dla manometru G1/8” BSP.

 

Typoszereg DGMDC…

Są to zawory zwrotne, które umożliwiają swobodny przepływ w jednym tylko kierunku (wypływ z odbiornika lub dopływ do odbiornika). Dostarczane są w trzech opcjach ciśnienia otwarcia.

Występują w wielkościach 03 i 05. Maksymalne ciśnienie robocze to 310bar, maksymalny przepływ 60 l/min (wielkość 03) i 120 l/min (wielkość 05).

 

Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór Vickers DGMDC 3 X AK40

 • zawór zwrotny Stak NG6, powrót otwarty z odbiornika A;
 • ciśnienie otwarcia 1 bar.

 

Zawór Vickers DGMDC 3 Y PM40

 • zawór zwrotny Stak NG6, otwarty na kanale P;
 • ciśnienie otwarcia 2,5 bar.

 
Zawór Vickers DGMDC 5 Y PM30

 • zawór zwrotny Stak NG10, samoczynnie zamykany sprężyną na kanale pompowym;
 • ciśnienie otwarcia 2,5 bar.

 

Typoszereg DGMPC…

Są to zawory zwrotne sterowane pilotem, które umożliwiają przepływ na jednej lub dwóch liniach, przy czym pilot zamontowany jest na linii przeciwnej. W sytuacji, gdy w jednej linii istnieje ciśnienie, druga linia pozostanie otwarta.

Zawory te dostarczane są w trzech opcjach ciśnienia otwarcia. Występuje również wariant z wbudowanym urządzeniem dekompresji.

Występują w wielkościach 03 i 05. Maksymalne ciśnienie robocze to 310bar, maksymalny przepływ 60 l/min (wielkość 03) i 120 l/min (wielkość 05).

 

Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór Vickers DGMPC 3 AB K40

 • zawór zwrotny Stak NG6, odciążany (sterowany) hydraulicznie;
 • zawór na kanale A, odciążany sygnałem z kanału B;
 • ciśnienie otwarcia 1 bar.

 
Zawór Vickers DGMPC 3 ABM BAM 40

 • zawór zwrotny Stak NG6, podwójny, odciążany (sterowany) hydraulicznie;
 • kanał A odciążany sygnałem z kanału B, kanał B odciążany sygnałem z kanału A;
 • ciśnienie otwarcia 2,5 bar.

 

Zawór Vickers DGMPC 5 ABK BAK 30

 • podwójny zawór zwrotny Stak NG10, sterowany na wyjściu A i B;
 • kanał A odciążany sygnałem z kanału B, kanał B odciążany sygnałem z kanału A;
 • ciśnienie otwarcia 1 bar;
 • odpowiednikiem tego zaworu w programach innych producentów jest dostępny na naszym magazynie: OCP G03 WT50 (Nachi).


Typoszereg DGMFN…

Są to zawory ograniczające przepływ. Ograniczenie odbywa się za pomocą nastawnego dławika, przy czym przepływ jest uzależniony od zmian ciśnienia.

Dostępne są modele pojedyncze, a także podwójne z wbudowanymi zaworami zwrotnymi. Istnieją trzy różne wersje sposobu sterowania (na wypływie, na dopływie, mieszany) i cztery warianty umiejscowienia funkcji sterowania. Urządzeniem nastawczym jest pokrętło lub śruba kontrująca.

Występują w wielkościach 03 i 05. Maksymalne ciśnienie robocze to 310bar, maksymalny przepływ 60 l/min (wielkość 03) i 120 l/min (wielkość 05).


Z tego typu posiadamy na magazynie m. in.:

Zawór Vickers DGMFN 3X A2W B2W 41

 • zawór dławiąco-zwrotny Stak NG6;
 • sterowanie na dopływie do odbiornika przez oba kanały;
 • powrót przez zawór zwrotny;
 • sterowanie dławikiem poprzez śrubę.

 
Zawór Vickers DGMFN 3Z P 2W 41

 • zawór dławiąco-zwrotny Stak NG6;
 • sterowanie na dopływie z pompy;
 • sterowanie dławikiem poprzez śrubę;
 • odpowiednikami tego zaworu w programach innych producentów są dostępne na naszym magazynie: HQ 013/42 (Atos), HQ-014/42 (Atos), Z2FS6 2 42/2QV (Rexroth).

 

Zawór Vickers DGMFN 5X A2W B2W 30

 • zawór dławiąco-zwrotny Stak NG10;
 • sterowanie na wlocie w obu kanałach A i B, swobodny przepływ przy powrocie;
 • nastawa poprzez śrubę;
 • odpowiednikami tego zaworu w programach innych producentów są dostępne na naszym magazynie: OCY G0 P150 (Nachi), Z2FS 10 24 (Rexroth).