Rozdzielacze hydrauliczne

Rozdzielacze hydrauliczne przepływu medium pełnią ważną funkcję w budowie układu hydraulicznego: sterują włączaniem, wyłączaniem oraz kierunkiem ruchu siłownika hydraulicznego lub silnika hydraulicznego.

Stosowane są przede wszystkim suwakowe rozdzielacze tłoczkowe, w których przesuwany w korpusie tłoczek otwiera lub zamyka poszczególne kanały przepływu. Występują w bardzo wielu wariantach, a dobór następuje głównie pod względem:

1. Wielkości,
2. Systemu przesterowania,
3. Ilości pozycji przesterowania,
4. Liczby łączonych kanałów,
5. Systemu łączenia w położeniu środkowym.


1. Wielkość przepływu rozdzielacza opisuje się w jednym z 2 międzynarodowych systemów: NG lub CETOP. W symbolice NG występują najczęściej modele NG6, NG10, NG16, NG25 i NG32. Dla małych przepływów produkowane są modele NG4, aczkolwiek nie jest to wielkość bardzo rozpowszechniona.

2. System przesterowania rozdzielacza to sposób, w jaki uzyskuje się poszczególne kierunki przepływu.

Wyróżniamy następujące opcje:

 • sterowanie elektromagnetyczne 12VDC i 24VDC, 110VAC i 230VAC; najbardziej rozpowszechniony typ, gdyż przemysłowe przenoszenie mocy wymaga automatycznego przebiegu sterowania. W tym przypadku sterowanie odbywa się z obwodu elektrycznego maszyny poprzez organ nastawczy. Współcześnie konstruowane elektromagnesy dają relatywnie krótkie czasy przesterowania suwaka rozdzielacza;
 • sterowanie pneumatyczne;
 • sterowanie strumieniem hydraulicznym;
 • sterowanie ręczne – stosowane przede wszystkim w wersjach mobil: maszynach budowlanych, rolniczych i transportowych;
 • sterowanie mechaniczne.

3. Pod względem ilości pozycji przesterowania wyróżniamy rozdzielacze dwupozycyjne i trzypozycyjne (najczęściej stosowane) oraz mniej rozpowszechnione modele czteropozycyjne i pięciopozycyjne.

4. Rozdzielacze hydrauliczne łączą najczęściej cztery kanały przepływu. Występują również jednostki trzykanałowe, najrzadziej spotyka się  pięciokanałowe.

5. Systemy łączenia kanałów środkowych zostaną omówione przy poszczególnych typach rozdzielaczy.

 

Montaż rozdzielaczy

Montaż rozdzielaczy przemysłowych następuje za pośrednictwem płyty, listwy montażowej przeznaczonej dla wielu jednostek lub poprzez specjalny blok hydrauliczny. Oferowane przez nas rozdzielacze uznanych producentów mają ujednolicony międzynarodowy standard montażu płytowego, co pozwala instalować je zamiennie.

 

Rozdzielacze hydrauliczne Vickers

Specjalizujemy się w doborze i dostawach rozdzielaczy hydraulicznych firmy Vickers. Oto podstawowe modele:

 

WIELKOŚĆ NG6 rozdzielacze jednostopniowe

Rozdzielacz Vickers DG4V3 2A MUH7-60

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy;
 • przepływ max. 80 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar;
 • napięcie sterowania 24VDC.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V3 2C MUC6-60

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 220 VAC, sterowany sprężyną centrującą;
 • łączy 4 kanały: pompa, zbiornik, odbiornik A i B, w położeniu środkowym: kanały odcięte;
 • przepływ max. 80 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V3 8C MUA6-60

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany sprężyną centrującą;
 • napięcie sterowania 110VAC;
 • w położeniu środkowym obieg bezciśnieniowy.
 • przepływ max. 80 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.


Rozdzielacz Vickers DG4V3 6C MUH7-60

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 24 VDC, sterowany sprężyną centrującą;
 • w położeniu środkowym: pompa odcięta, kanały „a”, „b” i „t” połączone (jest to typowa funkcja pilota);
 • przepływ max. 80 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V3 2N MUC6-60

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 220 VAC, bez sprężyny centrującej, z tzw. zapadką;
 • przepływ max. 80 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 

Z tej samej wielkości NG6 oferujemy również rozdzielacze innych producentów, m. in.:

 • Bosch
  • 081 WV 06P1 V10 18WS01200D51
  • 081 WV 06P1 V10 04KE024/00E51
  • 081 WV 06P1 V10 01KE115
  • 081 WV 06P1 V10 04KE115
  • 081 WV 06P1 V10 18KE024
 • Rexroth
  • 4WE6 C62/EG24N9K4
  • 4WE6 J62/EG24N9K4
  • 4WE6 J62/EG96
  • 4WE6 JB62/EG96N9K4
 • Bucher
  • W2N 32SN 6AB2 24VDC

 


WIELKOŚĆ NG10 (CETOP5) rozdzielacze jednostopniowe

Rozdzielacz Vickers DG4V5 2A MUA6-20

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy;
 • przepływ max. 120 l/min;
 • ciśnienie robocze do 315 bar;
 • napięcie sterowania 110VAC.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V5 2C MUH6-20

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 24VDC, w położeniu centrowym wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ max. 120 l/min;
 • ciśnienie robocze do 315 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V5 6C MUC6-20

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 220VAC, w położeniu centrowanym sprężyną: pompa odcięta, pozostałe kanały połączone:
 • przepływ max. 120 l/min;
 • ciśnienie robocze do 315 bar.

 

Oferujemy rozdzielacze w kilkudziesięciu funkcjach, każdy w różnych konfiguracjach napięciowych.

W przeszłości Vickers oferował inne rozdzielacze w wielkości NG10. Choć wycofano je z produkcji, nadal są dostępne na rynku amerykańskich i wciąż funkcjonują w działających maszynach. Ich podstawowe typoszeregi to:

 • Rozdzielacz DG4S4 01 (2,6,8…)
 • Rozdzielacz DG4S4 012A…
 • Rozdzielacz DG4S4 012C…
 • Rozdzielacz DG4S4 018C…

Również te modele dostarczano z rozmaitymi elektromagnesami: 12VDC i 24VDC, 110VAC i 230VAC.

Aktualnie produkowane rozdzielacze są w pełni zamienne ze starszymi wersjami DG4S4.

 
W wielkości NG10 oferujemy również wiele zaworów innych producentów, na przykład:

 • Typoszereg 4WE10… (Rexroth)
 • Typoszereg 4WEH10… (Rexroth)
 • Typoszereg DKI… (Atos)
 • Typoszereg FD4… (Racine)
 • Typoszereg 081WV10… (Bosch)

 


WIELKOŚĆ NG16 (Cetop7) rozdzielacze dwustopniowe, sterowane pilotem

Rozdzielacz Vickers DG5V7 33C 2MUA6-30

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 110VAC, w położeniu centrowanym sprężyną: pompa odcięta, pozostałe kanały połączone z dławieniem;
 • dodatkowo jest wyposażony w zawór dławiąco-zwrotny zamontowany między pilotem a rozdzielaczem; jego zadaniem jest stwarzanie tzw. zwłoki przesterowania;
 • przepływ max. 300 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG5V7 2A MUH7-30

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem jednocewkowym 24VDC;
 • przepływ max. 300 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG5V7 0C MUC6-30

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 220VAC, w położeniu centrowanym sprężyną: wszystkie kanały są połączone (pełen przepływ);
 • przepływ max. 300 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 


WIELKOŚĆ NG25 (Cetop8) rozdzielacze dwustopniowe, sterowane pilotem

Rozdzielacz Vickers DG5SH8 2A TMUA7-40

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem jednocewkowym 110VAC, ze sprężyną powrotną;
 • przepływ max. 700 l/min;
 • ciśnienie robocze do 210 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG5SH8 2C MUH7-40

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 24VDC;
 • zawór główny centrowany sprężynami, w położeniu środkowym: wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ max. 700 l/min;
 • ciśnienie robocze do 210 bar.


Rozdzielacz Vickers F3 DG5SH8 3CT MUA7-40

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 110VAC;
 • zawór główny centrowany sprężynami, w położeniu środkowym: kanały pompy i „b” odcięte, kanały zbiornika i „a” połączone;
 • wykonanie specjalne do stosowania z estrami fosfatowymi i innymi cieczami niepalnymi;
 • przepływ max. 700 l/min;
 • ciśnienie robocze do 210 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG5V 8H 33C 2MUH-10

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 24VDC, centrowany sprężynami, w położeniu środkowym: pompa odcięta, pozostałe kanały połączone z dławieniem;
 • dodatkowo jest wyposażony w zawór dławiąco-zwrotny zamontowany między pilotem a rozdzielaczem; jego zadaniem jest stwarzanie tzw. zwłoki przesterowania;
 • przepływ max. 700 l/min;
 • ciśnienie robocze do 350 bar.

 

W przeszłości Vickers oferował inne rozdzielacze w wielkości NG25. Choć wycofano je z produkcji, nadal są dostępne na rynku amerykańskich i wciąż funkcjonują w działających maszynach. Ich podstawowe typoszeregi to:

 • Rozdzielacz DG5S4 062A…
 • Rozdzielacz DG5S4 062C…
 • Rozdzielacz DG5S4 067C…

Również te modele dostarczano z rozmaitymi elektromagnesami: 12VDC i 24VDC, 110VAC i 230VAC.

 
Oprócz rozdzielaczy Vickers oferujemy w tej wielkości produkty Rexroth, a także zawory amerykańskie i japońskie, na przykład:

 • Rozdzielacz FD4 BSHS 906 (Racine)
 • Rozdzielacz DSHG 06 3C40 D2453 (Yuken)

 


WIELKOŚĆ NG32 (Cetop10)

Są to duże rozdzielacze suwakowe coraz rzadziej stosowane w nowo powstających konstrukcjach. Modele tej wielkości zastępowane są obecnie zaworami patronowymi typu cartridge, zabudowywanymi w blokach hydraulicznych.

Przykładem rozdzielacza wielkości NG32 produkcji firmy Vickers jest:

Rozdzielacz Vickers F3 DG5S4 102CT MUB7-30

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, sterowany pilotem dwucewkowym 110VAC, centrowany sprężyna, w położeniu środkowym: wszystkie kanały odcięte;
 • wykonanie specjalne do stosowania z estrami fosfatowymi i innymi cieczami niepalnymi;
 • przepływ max. 950 l/min;
 • ciśnienie robocze do 210 bar.

 

Firmy Rexroth i Ponar Wadowice oferują w tej wielkości rozdzielacze typoszeregu 4WEH32…

 
Vickers produkuje również mniejsze rozdzielacze NG2, nie są one jednak bardzo rozpowszechnione.

WIELKOŚĆ NG4 rozdzielacze jednostopniowe

Rozdzielacz Vickers DG4V2 2A MUH6-10

 • dwupołożeniowy, czterodrogowy, z elektromagnesem 24VDC;
 • przepływ max. 30 l/min;
 • ciśnienie robocze do 250 bar.

 
Rozdzielacz Vickers DG4V2 2C VMUH6-10

 • trzypołożeniowy, czterodrogowy, z dwoma elektromagnesami 24VDC, centrowany sprężyną, w położeniu środkowym: wszystkie kanały odcięte;
 • przepływ max. 30 l/min;
 • ciśnienie robocze do 250 bar.

 


Informacje ogólne

 
Zasilanie prądowe

Zasilanie prądowe rozdzielaczy elektromagnetycznych odbywa się przez:

 • wtyczki na elektromagnesie (Hirschmann);
 • puszkę połączeniową na rozdzielaczu.

W niektórych przypadkach instalowana jest dodatkowo sygnalizacja świetlna informująca o załączeniu cewki elektromagnesu.

Standardy wielkości

Większość światowych producentów rozdzielaczy honoruje rozmiary przyłączeniowe definiowane przez NG6, NG10, NG16, NG25 i NG32 (odpowiednio Cetop3, Cetop5, Cetop7, Cetop8 i Cetop10). Umożliwia to wzajemne zastępowanie wielu rozdzielaczy różnych producentów.

Stosowane ciecze hydrauliczne

Podstawowym medium stosowanym w hydraulice siłowej są oleje mineralne. W warunkach produkcyjnych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożarowe (hutnictwo, odlewnictwo ciśnieniowe), wykorzystuje się inne media:

 • emulsja wodno-olejowa (HFB);
 • ciecze na bazie woda-glikol (HFC);
 • estry fosfatowe (HFD).

Dla tych cieczy wprowadzono specjalne produkty, które w programie Vickers oznaczone są zawsze prefiksem „F3”.

 

Rozdzielacze hydrauliczne