Regulatory przepływu

Regulatory przepływu – jak nazwa wskazuje – służą do sterowania przepływem. Zawory tego typu produkowane przez firmę Vickers występują w dwóch wersjach: z zabudowanym zaworem bezpieczeństwa lub bez.


Regulatory przepływu - Typoszereg FN…

Są to najprostsze regulatory przepływu produkowane przez firmę Vickers. Wyposażone w zabudowany zawór zwrotny, służą do ręcznego regulowania przepływu medium hydraulicznego. Nie posiadają funkcji kompensacji ciśnieniowej, dlatego znajdują zastosowanie w tych układach, gdzie istnieje relatywnie stałe obciążenie. Nie są przeznaczone do precyzyjnego sterowania i nie można ich stosować jako zaworów w pełni odcinających. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 250bar.

Występują w trzech wielkościach, a wymiary przyłącza wynoszą odpowiednio:

 • FN3… - 3/8”
 • FN6… - 3/4"
 • FN10… - 5/4”

Zawory FN03… i FN06… stosowane są dla przepływu 15-70 l/min, natomiast FN10… dla przepływu do 190 l/min.

 

Regulatory przepływu - Typoszeregi FG02…/ FCG02…

Regulatory te stosowane są w sytuacji, gdy konieczne jest precyzyjne sterowanie przepływem. Regulacja odbywa się za pomocą obrotu wyskalowanej tarczy. Wyposażone są w system kompensacji ciśnieniowej i termicznej, co uniezależnia przepływ od wahań ciśnienia i temperatury. Występują w wersji z zaworem zwrotnym lub bez, przy czym obecność zaworu zwrotnego zapewnia przepływ w kierunku przeciwnym. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 250bar, a wielkość nominalna to 1/4".

Oferowane są w kilku zakresach przepływu:

 • FG (FCG) -02-300 przepływ 4,9 l/min
 • FG (FCG) -02-1500 przepływ 24,5 l/min
 • FG (FCG) -02-2300 przepływ 38,0 l/min

Dodatkowo regulatory te mogą być wyposażone w ogranicznik prędkości lub nastawę przepływu z zabezpieczeniem dostępu dla osób niepowołanych.

 

Regulatory przepływu - Typoszeregi FG03…/ FCG03…

Podobnie jak zawory serii FG02…, regulatory FG03… umożliwiają dokładną nastawę przepływu poprzez obrót wyskalowanej tarczy. Zapewniają również kompensację ciśnienia i zmian temperatury medium hydraulicznego. Cechą tych regulatorów jest różnorodność zastosowań w układzie: mogą być instalowane na wlocie, wylocie lub na odgałęzieniu.

Regulatory FG03-28-22 występują w wersji z zaworem zwrotnym lub bez. Oferowane są w jednym zakresie przepływu: 0-106 l/min. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 210bar, a wielkość nominalna to 3/8".

Dodatkowo regulatory te mogą być wyposażone w ogranicznik prędkości.

Montaż wymaga zastosowania specjalnej płyty przyłączeniowej FGM-03SZ-10.

 

Regulatory przepływu - Typoszereg FRG03…

Identycznie jak zawory serii F(C)G02… i F(C)G03…, regulatory FRG03… umożliwiają dokładną nastawę przepływu przez obrót wyskalowanej tarczy. Zapewniają kompensację ciśnieniowo-temperaturową, a ponadto wyposażone są w zawór bezpieczeństwa, co zabezpiecza przed przeciążeniami. Mogą być instalowane tylko na wlocie systemu sterowania. Przykładowe zastosowania tego typu regulatorów obejmują sterowanie prędkością wrzecion lub prędkością posuwu głowic roboczych.

Oferowane są w jednym zakresie przepływu: 0-106 l/min, a wielkość nominalna to 3/8".

Regulatory FRG03… występują w trzech zakresach ciśnieniowych:

 • FRG03 B28 20 do 70 bar
 • FRG03 C28 20 do 140 bar
 • FRG03 F28 20 do 210 bar

 


Oprócz regulatorów przepływu firmy Vickers oferujemy także komponenty innych producentów, m. in. Rexroth, Nachi Fujikoschi i DoubleA. Poniżej przedstawiamy przykładowe produkty:

Regulator przepływu Rexroth F5P-3-31/3Q

 • montaż płytowy, regulacja pokrętłem;
 • ciśnienie robocze do 210 bar;
 • przepływ do 3 l/min.


Regulator przepływu Rexroth F10G-3-31/25L

 • montaż rurowy, regulacja pokrętłem;
 • ciśnienie robocze do 210 bar;
 • przepływ do 25 l/min.


Regulator przepływu Nachi Fujikoshi TL-G03-2-11

 • montaż płytowy z zaworem zwrotnym;
 • przepływ regulowany pokrętłem ze skalą;
 • ciśnienie max. 70 bar;
 • przepływ do 35 l/min.


Regulator przepływu DoubleA QXA-005-B-24A1

 • montaż płytowy z zaworem zwrotnym;
 • przepływ regulowany pokrętłem ze skalą.

 


Dławienie powoduje niekorzystny wzrost temperatury medium, toteż regulatory przepływu są coraz rzadziej wykorzystywane. Ich stosowanie nie jest potrzebne przy obecnie produkowanych pompach z regulatorami wydatku.

Regulatory przepływu